Warunki pracy na budowie – upały 2021

Pracownicy, którzy wykonują swoją pracę na powietrzu, muszą być chronieni przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Praca na budowie, poprzez zmienne warunki pogodowe, wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika, jak również zapewnienie takiej możliwości przez pracodawcę.