Warunki pracy na budowie – upały 2021

Pracownicy, którzy wykonują swoją pracę na powietrzu, muszą być chronieni przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Praca na budowie, poprzez zmienne warunki pogodowe, wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika, jak również zapewnienie takiej możliwości przez pracodawcę. Przełożony jest odpowiedzialny zarówno za organizację pracy, jak i zapewnienie niezbędnych materiałów i środków do pracy na dane stanowisko. Zadaniem pracodawcy jest również przeanalizowanie możliwych niebezpieczeństw i ich eliminacja. W głównej mierze niezwykle niebezpieczne są skrajne upały oraz mrozy, ale również należą do nich silne opady, wiatr, czy też spadające przedmioty.

Temperatura w miejscu pracy

Rozporządzenie z 28 sierpnia 2003 r. reguluje wysokość dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy.

Minimalna temperatura w miejscu pracy 2021 oscyluje między 14 a 18 stopni Celsjusza w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Jest to:

  • 15,5 stopni C – praca bardzo ciężka
  • 18,3 stopni C – praca średnio ciężka
  • 23,9 – 26,7 stopni C – praca lekka w pozycji siedzącej latem
  • 20 – 22,8 stopni C – praca lekka w pozycji siedzącej zimą

Praca w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza – w chłodniach lub na otwartej przestrzeni zimą jest możliwa, jednakże wymaga użytkowania specjalistycznej odzieży ciepłochronnej. W zależności od występowanej temperatury, ma za zadanie chronić przed zimnem lub mrozem.

Kodeks pracy nie określa w jasny sposób, ile wynosi maksymalna temperatura w pracy. Przyjmuje się

  • 28 stopni C – ciężka praca fizyczna
  • 30 stopni – praca biurowa

W takich warunkach pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom chłodzące napoje. W zależności od decyzji pracodawcy może to być woda mineralna lub soki. Obecnie popularne są dostępne dystrybutory z wodą, dzięki temu napój ma zawsze odpowiednio niską temperaturę.

Przerwy w pracy warunki – szczególnie niskie temperatury

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczenia, w którym mogą się ogrzać oraz zmienić dotychczasową odzież. Minimalna temperatura w takim pomieszczeniu musi wynosić co najmniej 16 stopni Celsjusza, a jego powierzchnia ma wynosić przynajmniej 8 metrów kwadratowych.

Dodatkowe przerwy nie mogą skutkować obniżeniem wynagrodzenia.

Czy pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w niskich temperaturach? Praca w temperaturze poniżej 10 stopni

W temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nieodpłatne posiłki oraz gorące napoje. Musi zagwarantować dla mężczyzny zapotrzebowanie kaloryczne w wysokości przynajmniej 1500 kcal, a dla kobiety 1000 kcal. Nie ma możliwości spieniężenia tego benefitu.

Kary dla pracodawcy

Pracodawcy, który nie przestrzega przepisów kodeksu pracy i nie zapewnia pracownikom należących się im korzyści wynikających z rozporządzenia, grozi mandat w wysokości nawet 2 tys. złotych od Państwowej Inspekcji Pracy. Jednakże kodeks pracy określa wysokość grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. złotych.